Sõru sadamas algasid süvendustööd

Sõru parvlaevasadamas alustati eelmisel nädalal kanali süvendusega. Ehitustööde käigus uuendatakse ka kailiini seni rekonstrueeritud osast põhja suunas.
Sõru jahisadama laienduse ehitus läheb käima detsembri alguses ja sealgi on esimesena kavas süvendus ja pinnase väljakaeve.
Mõlema sadama ehitustöid rahastatakse Interregi Est-Lat toetusmeetme Läänemere idaosa sadamate arendamise ja turundamise projektist.
Saarte Liinide sadamas teeb ehitustöid Insenerehituse AS. Valla sihtasutuse Hiiumaa Sadamad hallata olevat jahisadamat hakkab laiendama AS Tariston.

Hiiumaa Sadamad otsib 750 000 euroga Kalana sadama rekonstrueerijat

Jaano Martin Ots kirjutab 7.oktoobril ajaleht Postimees Merenduse rubriigis:
Sihtasutus Hiiumaa Sadamad kuulutas välja riigihanke Kalana sadama ümberehitustöödeks, hanke eeldatav maksumus on 750 000 eurot. Sadam peab valmima järgmise aasta lõpuks. 
Sihtasutuse tellitavate ehitustööde eesmärgiks on Kalana jahisadama süvendus ja ümberehitustööd, mille tulemusel valmib kaasaegsetele nõuetele vastav ujuvkaidega jahisadam, selgub hanketeatest. Varem Ristna jahisadama nime kandnud pooleliolev väikelaevasadam asub Hiiumaa läänetipus Kõpu poolsaare tipus Kalanas, samas lahesopis asub ka vana Kalana kalasadama lagunenud sadamakai.
Ehitusprojektiga on ette nähtud siselahe sadama lõunamuuli rajamine ja selle kindlustus, raudbetoonist slipi ehitus, raudbetoonelementidest teeninduskai ehitus ning kolme ujuvkailiini paigaldamine. Samuti süvendatakse faarvaater ning sadama akavatoorium.
Kolmanda ujuvkai liini osas teostatakse praeguse hanke raames ehitusprojektiga ette nähtud maapealsed tööd, kuid ujuvkai paigaldatakse teisest allikast rahastatava ehitustöövõtulepinguga. Töövõtja peab arvestama, et kolmanda ujuvkai liini paigaldus toimub suure tõenäosusega samal ajaperioodil käesoleva lepingu esemeks olevate ujuvkaide paigaldusega. Sihtasutuse juhataja Liina Härm ütles, et kolmas ujuvkai rahastatakse Hiiukala MTÜ abil kalandustoetusest ning see hakkab olema Hiiumaa kutseliste kalurite kasutuses, kel saare läänetipus seni korralik sildumisvõimalus puudub.
«Pärast Kalana sadama korrastamist saavad ka kutselised kalurid oma paatidega korraliku kai äärde tulla, seni on neil seal piirkonnas ainult slipid ja lautrikohad,» oli Härm koostööga rahul.
Kalana sadama rekonstrueerimise hankeleping soovitakse sõlmida kuueks kuuks. Pakkumusi saab esitada 21. oktoobri ennelõunani. Möödunud aasta lõpus teatas SA Hiiumaa Sadamad, et osaleb kahes europrojektis, mis aitavad rahastada sadamate arendamist ja ehitustöid. Kalana ja Sõru sadamate rekonstrueerimist kaasrahastab Interreg Eesti-Läti programm. Härm selgitas, et Interregi Eesti-Läti projekt East Baltic Coast on Eesti-Läti varasema koostöö jätkuprojekt. Eelmise projektivooruga korrastati Ruhnu, Kihnu, Munalaiu, Värati, Varbla, Mõntu, Kõiguste ja Lõunaranna sadamad, sel korral saavad toetust Sõru väikelaevasadam ja sellega samas akvatooriumis asuva Saarte Liinide Sõru sadama väikelaevakai ning Kalana jahisadam. Projekti eesmärgiks on luua Eesti ja Läti rannikul meresõitjatele piisava sügavusega ja vajalike sadamateenustega külalissadamate võrgustik, mille sadamate vahekaugus oleks ka hobipurjetajatele jõukohase päevateekonna ulatuses ehk mitte rohkem kui 30 meremiili.
Interregi Kesk-Läänemere programmist toetust saava projekti eesmärkideks on energiatõhususe parandamine väikesadamates ja parem koostöö piirkonna sadamate ühisel turundamisel. Kokku plaanib sihtasutus europrojektide toel investeerida lähiaastatel Hiiumaa väikesadamatesse üle 1,3 miljoni euro.

Kärdla sadamas on taas avatud talisuplusala!

Ujumiskoht paikneb keskmise ujuvkai ääres vasakult esimene poomide vahe, kuhu on paigaldatud ujumisredel koos pingiga.
Autoga tulles saab mugavalt parkida sadama parklasse.
Kes soovib kasutada sooja riietusruumi, pakume seda võimalust lisatasu eest ja sadama uksekoodi väljastame nimeliselt igale ujujale, kirjutades meile sadamad@hiiumaa.ee
Redel sadama akvatooriumist tõstetakse välja kevadel navigatsioonihooaja alguses, mil taas lastakse vette Hausma tee ujumissild.
Orjaku talisuplusala loodame avada peatselt.
Mõnusat suplemist!

Purjeta ümber Hiiumaa

Ahoi! Kõrghooaeg sai läbi ja oleme teiega taas ühenduses virtuaalsete kanalite kaudu.
Sissejuhatusena tutvustame videomaterjali meie Hiiumaa sadamatest, mis sai üles võetud juulikuus, et turundada Eesti merendussektorit laias maailmas, esmajoones Saksa turul.
Video valmis EAS – Enterprise Estonia ja Association of Estonian Marine Industries eestvedamisel, teostus CUBA Films & Estonian Production Service