31.08.2022

CBSmallPorts projekti lõpukonverents: “The Green Connections of the Blue Waters. The Baltic Perspective”.

label
Kärdla sadam, Orjaku sadam, Sõru jahisadam

Külastasime Riias CBSmallPorts projekti lõpukonverentsi, mille teemaks oli “The Green Connections of the Blue Waters. The Baltic Perspective”.
Tutvustati mereturismi olukorda peale koroonat, Euroopa Liidu perspektiivi sadamate arengule, erinevate innovaatiliste tehnoloogiate kasutamist sadamates, koostööd ja koostöövõimalusi erinevate piirkondadega, roheenergia kasutamist sadamates, elu energiasäästliku purjeka peal ja CBSmallPorts projekti tulemusi.
Tänu CBSmallPorts projektile on Kärdla sadamas uued LED-valgustid ja teeninduspostid. Orjaku sadamas sai uuendatud elektripaigaldis ja soetatud energiasäästlikud LED-valgustid. Sõru jahisadamas uuendati elektripaigaldis ja vahetati välja teeninduspostid.
Siin saate tutvuda hetkel kõige energiasäästlikuma jahiga Läänemerel: www.100sunwindwater.com

cbsmallports #hiiumaasadamad