Interreg Est-Lat: Sõru jahisadama laiendamine ja Kalana jahisadama 1. etapi ehitus

Leader: Sadamate muutmine kaugelt hallatavaks ja selle turvalisuse tagamine

Leader: Kärdla sadama teenuste parendamine kogukonna ja külaliste jaoks

CBSmallPorts: energiatõhusad väikesadamad Kesk-Läänemere piirkonnas