Leader: Sadamate kui küla- ja kogukonnakeskuste arendamine

EMKF: Kalana jahisadama slipi ehitamine ja akvatooriumi süvendamine

EMKF: Kalana jahisadama kalurite kai rajamine

Interreg Est-Lat: Sõru jahisadama laiendamine ja Kalana jahisadama 1. etapi ehitus

Leader: Sadamate muutmine kaugelt hallatavaks ja selle turvalisuse tagamine

Leader: Kärdla sadama teenuste parendamine kogukonna ja külaliste jaoks

CBSmallPorts: energiatõhusad väikesadamad Kesk-Läänemere piirkonnas