16.05.2022

Kalana jahisadamas algasid ehitust ettevalmistavad tööd

Aprilli keskel toimus Kalana jahisadama ehituse avakoosolek tellija, töövõtja ja järelevalve esindajate osalemisel. Kokku lepiti järgnevate kuude üldine tegutsemise kord ja juba 11. aprillist käivad ehitust ettevalmistavad tööd.
Sadamabassein suleti enne kalade kudeaja piirangu algust, mille jooksul ei tohi meres heljumit tekitada. Suletud bassein pumbatakse veest tühjaks, siis on võimalik ehitada kaid ja süvendada bassein kuivalt, mis eelkõige annab töödele parema kvaliteedi. Ühtlasi lubab Keskkonnaameti kooskõlastuse järgi jätkata basseinis sees töödega ka sel ajal, kui mere pool töid teha ei tohi. Suve teises pooles jätkatakse süvenduse ja lainemurdja ehitusega juba ka mere poolt. Kõigi tööde lõpptähtaeg on 30. november 2022.
Kokku üle 1,1 miljoni euro maksvat ehitust rahastab suurimas osas, üle 660 000 euro Interreg Est-Lat toetusprogramm Läänemere idaosa väikesadamate arendusprojekti kaudu. Märkimisväärse panusega toetab ka Hiiumaa vald, kattes Est-Lat projekti omaosaluse 117 000 eurot ja lisades hanke tulemuste põhjal puudu jääva osa, kuni 465 000 eurot. Täiendavat toetust on sadama rajamise töölõikudele küsitud ja saadud ka maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest 52 000 eurot ja Hiiukala MTÜ taotlusvoorust kalasadamate arendamiseks Euroopa merendus- ja kalandusfondi rahastust, kokku 140 000 euro ulatuses. Oma panuse on lubanud anda ka mitmed eratoetajad, kes Kalanaga seotud või Hiiumaa ja merenduse arengule kaasa elavad.
Hiiumaa läänepoolseimas tipus asuva sadama valmimine on oluline samm kogu Eesti väikesadamate võrgustiku jaoks, sest vähenevad vahemaad näiteks Gotlandi ja Rootsi mandriosa suunal Läänemere ületajatele. Hiiumaalt vaadates lisandub sellele võimalus mõistlike vahemaade kaupa saarele ring peale sõita. Lisaks loob uus sadam täiendava tugipunkti merepäästevõrgustikku ja laiendab rannakalurite püügivõimalusi. Kalana on armastatud puhkepiirkond, mis väikelaevaga saabujatele seni raskesti ligipääsetav või lausa suletud olnud. Ehitatav sadam avab seega ühe olulise uue merevärava.
Liina Härm
SA Hiiumaa Sadamad juhatuse liige
Hiiumaa Sadamad – Kärdla, Orjaku, Sõru