09.09.2022

Töökuulutus: JUHATUSE ESIMEES

Otsime oma meeskonda pühendunud ja ambitsioonikat

JUHATUSE ESIMEEST

Juhatuse esimehe peamisteks ülesanneteks on kaheliikmelise juhatuse ja sihtasutuse igapäevane juhtimine, sadamate konkurentsivõime tõstmine ja turundamine, partneritega koostöö hoidmine ja arendamine ning sihtasutuse strateegias „Sadam 100“ toodud eesmärkide elluviimine.

Oled sobiv kanditaat, kui:

  • omad vähemalt 3-aastast kogemust ettevõtte ja inimeste juhtimisel
  • tunned merendusvaldkonda, kasuks tuleb erialane haridus
  • suhtled oskuslikult ja avatult kogukonna huvigruppide, koostööpartnerite ja omavalitsusega
  • omad nutikust ja ettevõtlikkust sadama arenguks vajalike ressursside leidmisel
  • oled vilunud töös dokumentide, tabelite ja esitlustega
  • valdad inglise keelt kõnes ja kirjas
  • saad kasutada isiklikku autot tööülesannete täitmiseks

Pakume põnevat ja mitmekülgset tööd, kaasaegseid töötingimusi ning suurepärast võimalust kaasa lüüa Hiiumaa arengus.

SA Hiiumaa Sadamad haldab ja arendab Kärdla, Orjaku, Sõru ja Kalana külalissadamaid. Meie sadamad on Hiiumaa väravad ning kogukonna tõmbekeskused, kus pakume merenduse ja kultuuriga seonduvaid elamusi koos kaasaegse ja kättesaadava infrastruktuuriteenusega.

Kandideerimiseks saada palun oma CV ja kaaskiri hiljemalt 25. septembriks aadressile margus.kastein@hiiumaa.ee. Lisainfo: 504 3016, Margus Kastein (SA Hiiumaa Sadamad nõukogu esimees)