CBSmallPorts: energiatõhusad väikesadamad Kesk-Läänemere piirkonnas

Kesk-Läänemere piirkonna mitmed väikesadamad on teinud pingutusi ja investeeringuid, mis puudutavad nii meresõiduohutust kui keskkonnatõhusust. Momendil paraku ühine platvorm informatsiooni ja turunduse jaoks puudub. Projekti CBSmallPorts raames tuuakse väikesadamate energiatõhususe ja keskkonnasäästlikkuse alased pingutused ühisele koostööplatvormile ning viiakse koos ellu turundus- ning teavitusprojekt.

Projektiperiood: 01.03.2020 – 30.11.2022

Projekti eelarve
Kogueelarve: 2 421 089,43 €
Abikõlblik (ERDF): 1 924 156,90 €

Hiiumaa Sadamad SA
Kogueelarve: 163 399,85 €
Abikõlbulik (ERDF): 138 889,87 €

Kesk-Läänemere piirkonna mitmed väikesadamad on teinud pingutusi ja investeeringuid, mis puudutavad nii meresõiduohutust kui keskkonnatõhusust. Momendil paraku ühine platvorm informatsiooni ja turunduse jaoks puudub. Projekti CBSmallPorts raames tuuakse väikesadamate energiatõhususe ja keskkonnasäästlikkuse alased pingutused ühisele koostööplatvormile ning viiakse koos ellu turundus- ning teavitusprojekt. Projekti raames on ette nähtud luua ühine online keskkond “SmallPorts”, kus asjassepuutuvat infot saaksid jagada ja vahetada erinevad sadamatega seotud huvigrupid, nagu meresõitjad, paadiomanikud ja teenusepakkujad. Projekti põhiteema on keskkonnasõbralik ja kliimaneutraalne hobimeresõit ning vaba aja veetmine väikesadamates. Konkreetsem fookus on projektis asetatud taastuvatele ja keskkonnasõbralikele energiaallikatele ja energia efektiivsemale kasutamisele sadamates. Läänemere piirkonnas esitab meresõit ja sadamate haldamine harrastajatele rohkelt väljakutseid, nagu lühike meresõiduhooaeg, palju konkureerivaid vaba-aja tegevusi ning piiratud ressursid. Projekt CBSmallPorts püüab neid vastuolusid lahendada ning saavutada läbi piiriülese koostöö paremaid tulemusi.
Projekti eesmärkideks on muuta väikesadamad energiatõhusamaks ja ühisturundus Kesk-Läänemere piirkonnas.

Projekti partnerid:

 • Satakunta University of Applied Sciences – Juhtpartner
 • University of Turku
 • Airiston Matkailukeskus
 • South-Eastern Finland University of Applied Sciences
 • Riga Planning Region
 • Kurzeme Planning Region
 • Municipality of Söderhamn
 • Bläse Kalkbruk
 • Eesti Väikesadamate Arenduskeskus
 • Hiiumaa Sadamad SA
 • Finnish Sailing and Boating Federation – Assotsieerunud partner

Projekti koduleht – https://sub.samk.fi/projects/cb-small-ports/