Leader: Sadamate muutmine kaugelt hallatavaks ja selle turvalisuse tagamine

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu 2021. aasta taotlusvoorust toetatud projekt, LEADER Meede 6 COVID-19 taastekava

Projekti kogueelarve 14 841,6 eurot, sellest 8904,99 eurot Leader-toetus

Projekti käigus paigaldati Kärdla, Orjaku ja Sõru jahisadamasse kaughaldusega seirekaamerad. Neid on covid-ajastul sadamatesse igal juhul vaja, sest teenuste kaughaldusega muutub oluliseks ka turvalisuse jälgimine distantsilt. Lisaks loob see täiendava järelevalve võimaluse sadamas üldise ohutuse tagamiseks. Täienduseks käesoleva projekti abil tehtavale paigaldab taotleja oma eelarvest koodilukud ja uste sulgurid, et võimaldada klientidele senisest paindlikumaid iseseisvalt ligipääsetavaid teenuseid. Sellega kasvab sadamate omapead kasutajate arv veelgi ja vajadus seirekaamerate järele kasvab koos sellega.