SA Hiiumaa Sadamad arendusprojektid

SA Hiiumaa Sadamad arendab europrojektide toel väikesadamat Kalanas ja Sõrul ning investeerib kokku üle 1,3 miljoni euro. Kalanas ehitatakse Ristna jahisadama rajatiste baasil välja väikesadam. Esimeses etapis valmib vesiehituse osa: lainemurdjad ja ujuvkaid, süvendustööd akvatooriumis ja kanalis, teeninduskai, kuhu tulevikus rajatakse ka tankla, ning slipp, elektri- ja veevarustus kaidele ning sadama-ala valgustus. Projekt jõuab hankesse järgmise aasta keskel ja ehituseni aasta lõpus või 2022. aastal. Suur osa maapealseid töid selle projekti eelarvesse ei mahu, nende tegemiseks otsitakse täiendavaid võimalusi. Esmavajalike sadamateenuste pakkumine lahendatakse esimestel aastatel koostöös kohalike ettevõtjatega. Sõrul süvendatakse kanalit ja laiendatakse akvatooriumi ning rajatakse uus kai Sõru Merekeskuse hoone ette. Samuti suurendatakse külalissadama kaikohtade arvu olemasoleva kai ääres. Sõru ehitused on plaanis tuleval aastal. Lisaks teeb sihtasutus järgmisel aastal investeeringuid Kärdla, Orjaku ja Sõru sadamasse: kaasajastab energiakulukad valguslahendused, vahetab välja vananenud elektripaigaldise osad, lisab kaidele puuduvaid teenindusposte. SA Hiiumaa Sadamad osaleb kahes europrojektis, mis aitavad rahastada sadamate arendamist ja ehitustöid. Interreg EstLat projekt “Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network” on Eesti-Läti varasema koostöö jätkuprojekt, kust sel korral saavad toetust teiste seas Sõru väikelaevasadam ja Ristna jahisadam. Interreg Central Baltic programmist toetust saava projekti “Energetic small ports in Central Baltic region” eesmärkideks on energiatõhusus väikesadamates ja parem koostöö piirkonna sadamate ühisel turundamisel. Mõlema projekti osaks on ka turundustegevused, mille raames osaleb SA Hiiumaa Sadamad meremessidel lähiriikides või virtuaalmessidel internetis, uuendab merematkajatele mõeldud sadamaraamatuid ja viib läbi uuringuid ning koostab juhendid kasutamiseks väikesadamate pidajatele kogu regioonis.