Interreg Est-Lat: Sõru jahisadama laiendamine ja Kalana jahisadama 1. etapi ehitus

Interreg Est-Lat programmist toetatud projekt EASTBALTIC HARBOURS, mille raames arendatakse ja turundatakse Läänemere idaosa väikesadamate võrgustikku.

Projekti kogueelarve 1 172 581,17 eurot, sellest 390 858,82 eurot Sõru jahisadam ja 781 722,35 eurot Kalana jahisadam. Toetus kokku 996 693,99 eurot ja omaosalus kokku 175 887,18 eurot.

Sõrul laiendati ja süvendati sadamabasseini ja kanalit, ehitati u 50 m uut kailiini, rajati uus lai slipp, paigaldati uuele kaile teeninduspostid elektri ja veega. Tööd algasid 2021. aasta lõpus, sadam valmis põhiosas 2022. aasta hooaja alguseks ja viimistlustööd suve jooksul.

Kalanas rajatakse varem alustatud lainemurdja baasil esimene osa uuest jahisadamast: süvendatakse faarvaater ja sadamabassein, korrastatakse lainemurdja, ehitatakse teeninduskai, rajatakse slipp ja tehnovõrgud (elekter, joogivesi) ning paigaldatakse navigatsioonimärgistus. Tööd algasid 2022. aasta kevadel ja lõpevad hilissügisel.

Projektis osaleb kokku 18 partnerit Lätist ja Eestist. Lisaks investeeringutele sadamarajatistesse ja teenuste arendamisele on projekti osaks mitmed turundustegevused. Läti partnerite eestvedamisel on välja antud uuendatud versioon sadamateatmikust “Sail in Estonia and Latvia“, osaletakse messidel, korraldatakse seminare jms.